• Volg ons

Opleiding & training

Naast het belang voor de branche, zijn diploma’s van enorme waarde voor zowel opdrachtgevers als voor ons als facilitair dienstverlenend bedrijf. Het is als het ware een kwaliteitsgarantie die je met gediplomeerde medewerkers afgeeft. Het is belangrijk hier transparant over te zijn als branche. Laat cijfers zien en geef inzage in opleidingstabellen .Tevens helpen wij Acanthus Facilitaire Dienstverlening ook onze medewerkers op te leiden. Het geeft zelfvertrouwen als je weet waar je over praat en we besteden ook aandacht aan communicatie- en taalvaardigheid. Medewerkers voelen zich prettiger en zekerder na het behalen van het diploma. En vergeet de trots niet. Trots voor het vak – want  schoonmaken, dat is een vak – en trots op zichzelf. Dat is van onschatbare waarde voor het plezier en vakmanschap van de medewerker. Net zoals een diploma van onschatbare waarde is voor alle partijen. De toekomst van de branche, de garantie voor opdrachtgevers en het vakmanschap en de trots van onze medewerkers. 
De basisvakopleiding is in de cao verplicht gesteld voor iedere schoonmaakmedewerker, maar de cijfers uit de publicatie van de RAS en de kennis over het aantal medewerkers van verschillende schoonmaakbedrijven laat zien dat er nog een slag te maken is. Wij  werken er hard aan om onze medewerkers zo snel mogelijk op te leiden en wekelijks slagen er schoonmakers voor de basisopleiding. Bovendien trainen wij onze medewerkers vanaf dag een dat zij in dienst zijn 'on the job'. Uiteraard doen wij dat met medewerkers die zelf hun vakdiploma's bezitten en die er energie en voldoening uit halen om hun kennis en kunde over te brengen op collega’s. Men ziet dat dat ook voor de ‘leerlingcollega’s’ prettig werkt. Het voelt vertrouwd om les te krijgen van een collega en ze werken direct volgens de methoden die wij bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening hanteren en die is precies zoals zij in de praktijk ook zullen gaan werken.